Oskrba in nega

Dom nudi naslednje vrste oskrbe:

Oskrba I: zajema bivanje, organizirano prehrano in tehnično oskrbo za osebe, ki ne potrebujejo neposredne osebne pomoči.

Oskrba II: za osebe z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami z manjšim obsegom potrebne neposredne pomoči.

Oskrba IIIa: za osebe z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami kar terja neposredno osebno pomoč

Oskrba IIIb: za najtežje prizadete stanovalce, če jim je priznan dodatek za pomoč in postrežbo ZPIZa za najtežje prizadete upravičence

Oskrba IV: za stanovalce z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor  Dom nudi tri kategorije zdravstvene nege in sicer:

Zdravstvena nega I, II in III

Stanovalce v zdravstveno nego razvršča diplomirana medicinska sestra. Kriteriji za razvrščanje so postavljeni s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 

Vse pravice pridržane 2010 www.dso-kamnik.si
Powered by CDE & PROGMBH