Socialno delo

Socialno delo v domu poteka večinoma v obliki dela s posameznikom in se prične že pred samim sprejemom v dom, v obliki priprave prosilcev in tudi njihovih svojcev na sprejem v dom. Poteka pa v obliki večkratnih razgovorov in ogledov doma ter po potrebi obiskov bodočih stanovalcev v njihovem domačem okolju.
Stanovalcem nudimo pomoč pri vključevanju v domsko življenje in pomoč pri reševanju njihovih najrazličnejših težav in stisk, pomoč pri reševanju medsebojnih sporov… V okviru socialnega dela se stanovalcem nudi tudi pomoč pri uveljavljanju posameznih pravic, izpolnjevanju posameznih dolžnosti ter pri urejanju drugih zadev. Prav tako je veliko sodelovanja s svojci (posredovanje raznih informacij, usmerjanje, sprejemanje raznih predlogov, želja, pritožb…).
 

Vse pravice pridržane 2010 www.dso-kamnik.si
Powered by CDE & PROGMBH