Delo s stanovalci z demenco oz. z vrsto oskrbe IV

Dom ne razpolaga s posebnim oz. varovanim oddelkom za stanovalce z vrsto oskrbe IV, pač pa ti stanovalci bivajo integrirano po celem domu. Poleg izvajanja oz. spodbujanja pri življenjskih aktivnostih se po programu oblikujejo dodatne skupinske in individualne aktivnosti za stanovalce z demenco, ki poleg oskrbe potrebujejo dodatno varstvo in osebno spremljanje. Stanovalci se v aktivnosti vključujejo v skladu s predhodno izdelanim individualnim načrtom ter glede na svoje trenutne zmožnosti in počutje ter zdravstveno stanje. Kontinuirane aktivnosti in dodatno varstvo se izvajajo na dveh oddelkih, kamor se občasno vključujejo tudi drugi stanovalci.

 

Vrste aktivnosti:

- Osnovne življenjske aktivnosti in spodbujanje pri ohranjanju samostojnosti – izvajajo zdravstveno negovalno osebje, delovna terapevtka, fizioterapevt


- Aktivnosti za ohranjanje fizične kondicije (skupinska telovadba, individualna fizioterapija, dihalne vaje, sprehodi, gibanje na prostem, igre z žogo…) – izvajajo: fizioterapevt, delovna terapevtka, družabniki


- Vaje za ohranjanje spoznavnih sposobnosti (vaje za spomin, abstraktno mišljenje, muzikoterapija…) – izvajajo: socialna delavka, delovna terapevtka, dipl. med. sestra, animator


- Družabne igre (Človek ne jezi se, tombola, kartanje, domino,…) – izvajajo: animator, družabniki, varuhinja


- Gospodinjske aktivnosti (kuhanje enostavnih jedi, lupljenje jabolk, zlaganje perila,…) – izvajajo: animator, družabniki


- Kreativne dejavnosti (uporaba različnih pripomočkov in materialov, izdelovanje enostavnih izdelkov, likovne dejavnosti,..) – izvajajo: delovna terapevtka, socialna delavka, animator, varuhinja


- Ostale aktivnosti (prireditve, obiski prostovoljcev, sv. maše,..)

 

O Konceptu integrirane oblike dela s stanovalci z vrsto oskrbe IV oz. osebnega spremljanja si lahko preberete tudi v zloženki.
 

Vse pravice pridržane 2010 www.dso-kamnik.si
Powered by CDE & PROGMBH