Pot sodelovanja

Uporabniki, zakoniti zastopniki, pooblaščenci, zunanji uporabniki in obiskovalci lahko s svojimi pripombami in predlogi aktivno sodelujejo pri izvajanju storitev v DSO Kamnik. Informacije o poti sodelovanja so na voljo v naslednjem izvlečku.

Vse pravice pridržane 2010 www.dso-kamnik.si
Powered by CDE & PROGMBH