Dom starejših Kamnik se nahaja na mirni lokaciji, s pogledom na Kamniške Alpe, v bližina mesta Kamnik. V domu živi 191 stanovalcev, ki zaradi starosti in drugih okoliščin ne zmorejo več živeti v domačem okolju. Zaposleni v domu želimo, da stanovalci živijo v čimbolj domačem in varnem okolju v urejenih bivalnih prostorih.
Poleg institucionalnega varstva uporabnikom omogočamo dnevno in v okviru kadrovskih možnosti začasno varstvo. Življenje v domu radi delimo z obiskovalci in zunanjimi uporabniki, ki si lahko oddahnejo v naši kavarni Spominčica, naročijo navadno ali dietno kosilo na dom ali pa se pridružijo našim stanovalcem pri obroku v jedilnici. Za zunanje uporabnike poskrbimo tudi s frizerskimi in pedikerskimi storitvami, možnostjo pranja in vzdrževanja perila.
Za nego in oskrbo naših stanovalcev skrbi osebje službe zdravstvene nege, socialne službe, tehnično podpornih služb in skupnih služb.
Stanovalcem želimo nuditi kakovostne storitve, z željo, da bi se pri nas kar najbolje počutili.

VODSTVO IN SKUPNE SLUŽBE
Skupne službe sestavljamo kadrovska, finančno računovodska služba, tajništvo in vodstveni delavci. Skrbimo za poslovanje doma, administrativne zadeve in zakonitost poslovanja. Organ upravljanja je svet doma, ki ga sestavlja devet članov in sicer predstavniki ustanovitelja, predstavniki zaposlenih, predstavnik stanovalcev in predstavnik lokalne skupnosti.

SOCIALNO ANIMACIJSKA SLUŽBA
Socialno delo v domu se prične že pred sprejemom v dom z vsemi potrebnimi postopki v zvezi s prošnjo za sprejem. Socialni delavki ob nastanitvi stanovalcem nudiva pomoč pri vključevanju v življenje v domu, strokovno obravnavo, psihosocialno pomoč in svetovanje v stiski, pomoč pri uveljavljanju posameznih pravic in izpolnjevanju dolžnosti. Dom stanovalcem predstavlja nadomestni dom in zaposleni nadomestne bližnje osebe, zato socialni delavki spoznavava življenjsko zgodbo stanovalcev in jo, v sodelovanju z ostalimi službami, celostno vključujeva v življenje v domu.
Animatorki si prizadevava za animacijo stanovalcev v obliki raznih ustvarjalnih delavnic, glasbenih aktivnosti, gospodinjskih dejavnosti. Stanovalce v obliki individualnega dela ali skupinskih aktivnosti spodbujava k miselno pogovornim aktivnostim, igranju družabnih iger ter gibalnim aktivnostim. S stanovalci praznujemo rojstne dni, obeležujemo pomembne dogodke, poskrbimo za duhovno oskrbo. Animatorki radi poskrbiva za dobro počutje stanovalcev, njihovo zadovoljstvo in, da so prostori doma prijetno urejeni.
ZDRAVSTVENO NEGOVALNA SLUŽBA
Zdravstveno nego in oskrbo izvajamo: diplomirane medicinske sestre, srednje medicinske sestre, bolničarke/negovalke, strežnice, čistilke, oskrbovalke, delovna terapevtka in fizioterapevtki. Stanovalcem glede na različne vrste oskrbe in nege nudimo celostno strokovno in kvalitetno oskrbo in nego. Po najboljših močeh se trudimo upoštevati individualne potrebe in želje stanovalcev. Skrbimo za urejeno bivalno okolje in stanovalce spodbujamo k ohranjanju samostojnosti pri opravljanju življenjskih in dnevnih aktivnosti. Tesno sodelujemo z zdravnikom družinske medicine, ki ima podeljeno koncesijo Občine Kamnik. V okviru ambulantne dejavnosti za stanovalce poskrbimo za naročanje na specialistične preglede, naročanje zdravil ter medicinskih in inkontinenčnih pripomočkov. Pogodbeno 1-krat tedensko zdravniško specialistično dejavnost opravlja zdravnik psihiater.
DELOVNA TERAPIJA
Aktivnosti delovne terapije so namenjene ohranjanju funkcionalnih in psihofizičnih sposobnosti stanovalcev ter ponovnemu učenju samostojnosti pri izvajanju življenjskih in dnevnih aktivnosti. Delijo se na tri sklope: področje skrbi zase, ki je ob uporabi različnih tehnik in pripomočkov ciljno usmerjeno v samostojnost v dnevnih aktivnostih in obvladovanju okolja, urjenje senzomotorike in kognitivnih sposobnosti; na področju produktivnosti preko pogovorov, razprav in razmišljanj razvijamo zanimive socialne interakcije, izraznost in ustvarjalnost stanovalcev. Aktivnosti v odvisnosti od namena potekajo individualno ali skupinsko.
FIZIOTERAPIJA
Fizioterapevtska obravnava je namenjena izboljšanju in ohranjanju psihofizičnih sposobnosti ter krepitvi zdravja in s tem kakovosti življenja. V DSO Kamnik strmimo k ohranjanju gibalnih sposobnosti in čim večji samostojnosti starostnikov pri vsakodnevnih aktivnostih. Področje dela je obsežno, saj imamo v obravnavi stanovalce z zelo različnimi obolenji. Obravnave potekajo na dveh glavnih področjih, in sicer preventive ter rehabilitacije. Prilagojene so zdravstvenemu stanju posameznika.
Preventivna fizioterapevtska obravnava poteka po različnih vadbenih programih (jutranja skupinska telovadba, dopoldanske aktivnosti v fizioterapiji, prilagojena skupinska telovadba za gibalno ovirane stanovalce in stanovalce na invalidskih vozičkih, prilagojena skupinska telovadba na oddelku za dementne stanovalce), s katerimi želimo vzdrževati in izboljšati gibljivost, mišično moč, ravnotežje, koordinacijo ter splošno telesno vzdržljivost naših stanovalcev.
Rehabilitacija poteka v obliki individualne celostne obravnave. Namenjena je stanovalcem po poškodbah mišično-skeletnega sistema, stanovalcem po operativnih posegih in stanovalcem po nevroloških poškodbah in obolenjih (akutna stanja). Po predhodnem naročilu osebnega domskega zdravnika pa izvajamo tudi elektroterapijo, manualno terapijo in respiratorno terapijo.
Poleg glavnih področji preventive in rehabilitacije, veliko skrb namenjamo fizioterapevtskim obravnavam kroničnih stanj (artritis, osteoporoza ipd.) in obravnavam nepokretnih stanovalcev.
Stanovalce na podlagi strokovne ocene oskrbimo z medicinsko-tehničnimi pripomočki za premikanje/hojo in nudimo strokovno svetovanje ter edukacijo tako stanovalcem kot tudi svojcem.
SLUŽBA PREHRANE
Službo prehrane sestavljamo dietni kuharji, slaščičar, pomočniki dietnih kuharjev, servirci in vodja prehrane. Pripravljamo okusne navadne in dietne obroke (sladkorna dieta, žolčna dieta, miksana hrana) za stanovalce in zunanje uporabnike. Stanovalcem obroke postrežemo v glavni jedilnici oz. jih pripravimo za dostavo na oddelke za stanovalce, ki do glavne jedilnice ne zmorejo. Trudimo se za čim bolj raznoliko, zdravo in sezonsko pripravljeno prehrano. Poskrbimo tudi za pogostitve ob dogodkih in posebnih priložnostih v domu.
TEHNIČNE SLUŽBE
V okviru Tehnične službe DSO Kamnik delujejo služba vzdrževanja, recepcija in pralnica. Zaposleni v službi vzdrževanja skrbimo, da oprema in naprave v domu delujejo brezhibno, opravljamo različna vzdrževalna dela in skrbimo za urejeno okolico doma. Z veseljem prisluhnemo stanovalcem in poskrbimo za drobna tehnična popravila, ki jih ne zmorejo sami. Receptorke pozdravijo stanovalce in obiskovalce, jih usmerijo, poskrbijo za telefonsko dosegljivost in prodajo napitkov ter priboljškov. V pralnici vsak dan operemo, zlikamo, zašijemo in označimo perilo naših stanovalcev in jim ga dostavimo v sobe. Skrbimo tudi za delovna oblačila naših zaposlenih ter omogočamo šiviljske in pralne storitve zunanjim uporabnikom. Vsi zaposleni v tehničnih službah si, če je le mogoče, vzamemo čas za pogovor z našimi stanovalci tako, da skupaj ustvarjamo domače in prijetno vzdušje.

Sledite nam na facebooku

POKLIČITE

(01) 839 15 18

ALI NAPIŠITE SPOROČILO

dom.kamnik1@siol.net

KONTAKT IN LOKACIJA DOMA 

NASLOV

Neveljska pot 26, 1240 Kamnik

TELEFON

01 839 15 18
01 839 15 06
01 831 78 69

Email

dom.kamnik1@siol.net

Strinjam se, da sem seznanjen/a, da se bodo moji osebni podatki uporabili za namen vodenja evidenc strank ter zagotavljanje korektne komunikacije. Prav tako sem seznanjen/a, da lahko kadar koli zahtevam izbris svojih podatkov s pomočjo kontaktnega obrazca.

DOSTOPNOST