V DSO Kamnik nudimo institucionalno varstvo v obliki 24-urne oskrbe, z možnostjo namestitve za 191 stanovalcev, dnevno varstvo in začasno varstvo. Zunanjim uporabnikom nudimo storitve dovoza kosil, možnost prevzema obrokov in priprave obrokov, storitve fizioterapije, pranje in vzdrževanje perila.

Za nego in oskrbo naših stanovalcev skrbi osebje socialne službe, službe zdravstvene nege, tehnično podpornih služb in skupnih služb.

Z medsebojnim spoštovanjem, prijaznostjo, toplino in upoštevanjem posameznika, ustvarjamo domačnost življenja v DSO Kamnik. 

VODSTVO IN SKUPNE SLUŽBE
Skupne službe sestavljamo vodstveni delavci, socialna služba, kadrovska, finančno računovodska služba, kadrovska in tajništvo. Skrbimo za poslovanje doma, administrativne zadeve in zakonitost. Organ upravljanja je svet doma, ki ga sestavlja devet članov in sicer predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev, predstavnik stanovalcev in predstavnik lokalne skupnosti.

SOCIALNO ANIMACIJSKA SLUŽBA
Socialno delo v domu se prične že pred sprejemom v dom z vsemi potrebnimi postopki v zvezi s prošnjo za sprejem v dom. Socialni delavki ob nastanitvi stanovalcem nudiva pomoč pri vključevanju v življenje v domu, strokovno obravnavo, psihosocialno pomoč in svetovanje v stiski, pomoč pri uveljavljanju posameznih pravic, izpolnjevanju posameznih dolžnosti. Dom stanovalcem predstavlja nadomestni dom in zaposleni nadomestne bližnje osebe, zato socialni delavki spoznavava življenjsko zgodbo stanovalcev in jo, v sodelovanju z ostalimi službami, celostno vključujeva v njihovo življenje v domu.
Animatorka in delovna inštruktorica skrbiva za animacijo stanovalcev v obliki raznih ustvarjalnih delavnic, glasbenih aktivnosti, gospodinjskih dejavnosti. Stanovalce v obliki individualnega dela ali skupinskih aktivnosti spodbujava k miselno pogovornim aktivnostim, igranju družabnih iger ter gibalnim aktivnostim. S stanovalci praznujemo rojstne dni, obeležujemo pomembne dogodke, se udeležimo svete maše. Radi poskrbiva za dobro počutje stanovalcev, njihovo zadovoljstvo in, da so prostori doma prijetno urejeni.
ZDRAVSTVENO NEGOVALNA SLUŽBA
Zdravstveno nego in oskrbo izvaja zdravstveno negovalni tim: vodje timov, medicinske sestre in tehniki zdravstvene nege, bolničarke/negovalke, strežnice, čistilke delovni terapevt in fizioterapevt. Stanovalcem glede na različne vrste oskrbe in nege nudimo celostno strokovno in kvalitetno oskrbo in nego. Po najboljših močeh se trudimo upoštevati individualne potrebe in želje stanovalcev. Skrbimo za urejeno bivalno okolje in stanovalce spodbujamo k ohranjanju samostojnosti pri opravljanju življenjskih in dnevnih aktivnosti. Tesno sodelujemo z zdravnikom družinske medicine, ki koncesijsko izvaja zdravniško oskrbo v DSO Kamnik. V okviru ambulantne dejavnosti za stanovalce poskrbimo za naročanje na specialistične preglede, naročanje zdravil ter medicinskih in inkontinenčnih pripomočkov. Pogodbeno 1-krat tedensko zdravniško specialistično dejavnost opravlja zdravnik psihiater.
DELOVNA TERAPIJA
Aktivnosti delovne terapije so namenjene ohranjanju funkcionalnih in psihofizičnih sposobnosti stanovalcev ter ponovnemu učenju samostojnosti pri izvajanju življenjskih in dnevnih aktivnosti. Delijo se na tri sklope: področje skrbi zase, ki je ob uporabi različnih tehnik in pripomočkov ciljno usmerjeno v samostojnost v dnevnih aktivnostih in obvladovanju okolja, urjenje senzomotorike in kognitivnih sposobnosti; na področju produktivnosti pa preko pogovorov, razprav in razmišljanj razvijamo zanimive socialne interakcije, izraznost in ustvarjalnost stanovalcev. Aktivnosti v odvisnosti od namena potekajo individualno ali skupinsko.
FIZIOTERAPIJA
Fizioterapevtska obravnava je namenjena izboljšanju in ohranjanju psihofizičnih sposobnosti ter krepitvi zdravja in s tem kakovosti življenja. V smislu individualne rehabilitacije je namenjena stanovalcem po poškodbah mišično-skeletnega sistema ter lajšanju bolečin. Posebna pozornost namenjamo vzdrževanju funkcijskih sposobnosti pri nepokretnih stanovalcih. S skupinsko telovadbo skrbimo za vzdrževanje in izboljšanje gibljivosti, mišične moči, telesne vzdržljivosti, ravnotežju in koordinaciji. Stanovalce oskrbimo z ortopedskimi pripomočki in po predhodnem naročilu osebnega zdravnika izvajamo: kinezioterapijo, elektroterapijo, manualno terapijo, respiratorno terapijo, lokalno gretje in ohlajevanje ter edukacijo.
SLUŽBA PREHRANE
Službo prehrane sestavljamo dietni kuharji, slaščičar, pomočniki dietnih kuharjev, servirci in vodja prehrane. Pripravljamo navadne in dietne obroke za stanovalce in zunanje uporabnike. Stanovalcem obroke postrežemo v glavni jedilnici oz. jih pripravimo za dostavo na oddelke za stanovalce, ki do glavne jedilnice ne zmorejo. Trudimo se za čim bolj raznoliko, zdravo in sezonsko pripravljeno prehrano. Poskrbimo tudi za pogostitve ob dogodkih in posebnih priložnostih v domu, vključno s peko tort, peciva in piškotov.
TEHNIČNE SLUŽBE
V okviru Tehnične službe DSO Kamnik deluje služba vzdrževanja, recepcija in pralnica. Zaposleni v službi vzdrževanja skrbimo, da oprema in naprave v domu delujejo brezhibno, opravljamo različna vzdrževalna dela in skrbimo za urejeno okolico doma. Z veseljem prisluhnemo stanovalcem in poskrbimo za drobna tehnična popravila, ki jih ne zmorejo sami. Receptorke pozdravijo stanovalce in obiskovalce, jih usmerijo, poskrbijo za telefonsko dosegljivost in prodajo napitkov ter priboljškov. V pralnici vsak dan operemo, zlikamo, zašijemo in označimo perilo naših stanovalcev in jim ga dostavimo v sobe. Skrbimo tudi za delovna oblačila naših zaposlenih ter nudimo šiviljske in pralne storitve zunanjim uporabnikom. Vsi zaposleni v tehničnih službah si, če je le mogoče, vzamemo čas za pogovor z našimi stanovalci, tako, da skupaj ustvarjamo domače in prijetno vzdušje.
FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA
Zaposleni v finančno računovodski službi opravljamo vse naloge računovodstva in materialnega knjigovodstva, načrtujemo, poročamo in spremljamo finančno poslovanje doma v skladu s predpisi. Stanovalcem in zunanjim uporabnikom izstavljamo račune za opravljene storitve ter knjižimo in plačujemo račune dobaviteljem. Poskrbimo tudi za reden obračun in nakazilo plače in nadomestil zaposlenim za njihovo dobro opravljeno delo.

Sledite nam na facebooku

POKLIČITE

(01) 839 15 18

ALI NAPIŠITE SPOROČILO

dom.kamnik1@siol.net

KONTAKT IN LOKACIJA DOMA 

NASLOV

Neveljska pot 26, 1240 Kamnik

TELEFON

01 839 15 18
01 839 15 06
01 831 78 69

Email

dom.kamnik1@siol.net

Strinjam se, da sem seznanjen/a, da se bodo moji osebni podatki uporabili za namen vodenja evidenc strank ter zagotavljanje korektne komunikacije. Prav tako sem seznanjen/a, da lahko kadar koli zahtevam izbris svojih podatkov s pomočjo kontaktnega obrazca.

DOSTOPNOST