V DSO Kamnik imamo objavljena naslednja prosta delovna mesta: - gospodinja oskrbovalka, - srednja medicinska sestra, - bolničar negovalec, - servirka, - bolničar, - diplomirana medicinska sestra - strežnica, - namestnik direktorja za področje zdravstvene nege in...