SPREJEM V DOM

Popolna prošnja za sprejem vsebuje naslednjo dokumentacijo:

Sprejem v dom ureja socialna služba doma

izpolnjeno prošnjo za sprejem v institucionalno varstvo z lastnoročnim podpisom prosilca oziroma njegovega zakonitega zastopnika

mnenje osebnega oziroma lečečega zdravnika o zdravstvenem stanju, ki ni starejše od meseca dni

izjavo o (do)plačilu storitev

pooblastilo oziroma odločbo o postavitvi zakonitega zastopnika (obvezna priloga samo v primeru, da prošnjo za sprejem oziroma premestitev vlaga zastopnik ali pooblaščenec vlagatelja)

dokazilo o državljanstvu republike Slovenije in potrdilo o stalnem bivanju (tuji državljani dovoljenje za stalno bivanje) – namesto dokazila v tej alineji lahko uporabnik priloži fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo in stalno prebivališče, ali pa se dokument da na vpogled ob osebni vložitvi prošnje (ob vpogledu uradna oseba naredi uradni zaznamek o podatkih)

DOKUMENTI

Vse dokumente (prošnje in priloge) dobite v socialni službi ali recepciji doma ali pa jih najdete pod zavihkom obrazci in jih natisnete.

POKLIČITE

(01) 839 15 18

ALI NAPIŠITE SPOROČILO

dom.kamnik1@siol.net

KONTAKT IN LOKACIJA DOMA 

NASLOV

Neveljska pot 26, 1240 Kamnik

TELEFON

01 839 15 18
01 839 15 06
01 831 78 69

Email

dom.kamnik1@siol.net

Strinjam se, da sem seznanjen/a, da se bodo moji osebni podatki uporabili za namen vodenja evidenc strank ter zagotavljanje korektne komunikacije. Prav tako sem seznanjen/a, da lahko kadar koli zahtevam izbris svojih podatkov s pomočjo kontaktnega obrazca.

DOSTOPNOST