Spoštovani.

Skladno s Priporočili Ministrstva za zdravje za izvajanje zdravstvene obravnave v socialno varstvenih zavodih v času trajanja ukrepov za preprečevanje prenosa SARS-CoV-19 (COVID-19), z dne 19. 6. 2020 sporočamo, da obiski v DSO Kamnik trenutno potekajo na naslednji način:

  • Obiski v sobah naših stanovalcev so omejeni na enega zdravega obiskovalca, ob skrbnem upoštevanju fizične razdalje vsaj 1,5 m.
  • Trajanje obiska obiskovalec omeji in prilagodi potrebam in željam stanovalca. Priporočamo do največ 1 uro dnevno.
  • Zaradi spremljanja zdravstvenega stanja in epidemioloških okoliščin vsi obiskovalci pred vstopom v DSO Kamnik izpolnijo obrazec, sicer vstop ni možen.
  • Obiskovalec ima ob prihodu in v času trajanja obiska ves čas nameščeno obrazno zaščitno masko in izvaja vse potrebne preventivne ukrepe za preprečevanje prenosa okužbe (higiena rok, higiena kašlja, fizična razdalja – vsaj 1,5 m) – stik je omejen na stik rok, ob ustreznem predhodnem razkuževanju.
  • Kadar je mogoče zaradi zdravstvenega stanja stanovalca, priporočamo izvedbo obiskov izven prostorov DSO Kamnik (atrij, bližnja okolica DSO) – v teh primerih zaradi priprave stanovalca prosimo za predhodno naročanje obiska na tel. štev. 051 217 916, matic.mihelic@dso-kamnik.si.
  • PRINOS POTREBŠČIN:

Receptorke bodo ob prevzemu pripomočkov in predmetov poskrbele za ustrezno razkuževanje. Še vedno prosimo, da našim stanovalcem ne prinašate nenujnih predmetov in pokvarljivih živil.

  • ODHOD DOMOV:

V primeru, da stanovalec odide domov, je vrnitev možna od ponedeljka do petka, v času od 9.00 do 13.00. ure, zaradi izpolnitve epidemiološkega vprašalnika.

  • DOMAČE ŽIVALI:

Vstop domačim živalim ni dovoljen.

Stanovalce DSO Kamnik, ki odhajajo iz DSO opozarjamo na nujnost doslednega spoštovanja preventivnih zaščitnih ukrepov. Svojce, ki stanovalce odpeljejo izven prostorov DSO Kamnik prosimo, da prevzamejo skrb za stanovalca glede doslednega upoštevanja preventivnih ukrepov za preprečevanje z okužbo Covid-19.

V primeru spremenjenih epidemioloških okoliščin v DSO Kamnik ali v lokalnem okolju bomo ukrepe načrtovali sprotno in vas obveščali preko spletne strani in e-obvestil.

V želji, da s skupnimi močmi z nadaljnjo skrbnostjo preprečimo vnos okužbe v DSO Kamnik, vas lepo pozdravljamo.

Direktorica DSO Kamnik                                                      domski zdravnik

          Maja Gradišek                                                        mag. Igor Muževič, dr. med.          

DOSTOPNOST