Spoštovani svojci.

V DSO Kamnik se sprotno odzivamo na epidemiološko Covid-19 stanje in skušamo sprejeti preventivne ukrepe, ki bi bili sorazmerni z varnostjo naših stanovalcev in življenjem v našem domu.

Žal je trenutno število okuženih v lokalni skupnosti ponovno narastlo, zato omejujemo čas obiska v sobah. Kadar obiska ni možno izvesti v zunanjem atriju, je v dogovoru z osebjem obisk možen v sobi, ob upoštevanju preventivnih ukrepov (razkuževanje, uporaba kirurške obrazne maske in upoštevanje fizične razdalje min, 1,5 m), za čas 15-ih minut.

Obiski v zunanjem atriju ostajajo predhodno dogovorjeni, omejeni na 30 minut. V primeru slabega vremena prosimo za preložitev obiska.

Vse izhode naših stanovalcev močno odsvetujemo.

direktorica DSO Kamnik, Maja Gradišek

Kamnik, 31. 7. 2020

                                      

  

                                                            

DOSTOPNOST