Sporočamo, da so naši stanovalci trenutno zdravi, brez okužbe ali suma na okužbo Covid-19. Včerajšnjo odločitev, da za 14 dni zapremo DSO Kamnik so z razumevanjem, nekateri tudi z olajšanjem sprejeli. Zaposleni smo jim pojasnili stanje in jim naklonili še večjo pozornost. Obvestilo o trenutni situaciji smo vam posredovali na vaše elektronske naslove.

Pri sprejemanju preventivnih ukrepov za DSO Kamnik sodelujemo tudi z domskim psihiatrom dr. Petrom Pregljem, ki nam danes vsem sporoča:

»Kljub težavam, ki jih prinaša tveganje za ponovno epidemijo je skrb za duševno zdravje prav tako pomembna kot za telesno zdravje. Sedanji čas zahteva, da tehtamo med prednostmi in slabostmi naših odločitev. Čeprav nezmožnost obiskov prinaša stiske tako za osebe, ki bivajo v DSO Kamnik kot tudi za njihove svojce, bi morebiten vnos virusa v dom predstavljal neprimerno večji stres za vse. Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja 10. oktobru želim vsem, kljub negotovim časom, veliko zdravja tudi na tem področju za kar se bomo skupaj trudili«.      

DOSTOPNOST