V skladu s potrebami in željami stanovalcev doma se za stanovalce organizirajo tudi druženja s prostovoljci.

Druženja s prostovoljci potekajo individualno ali v skupini v obliki družabništva, praviloma 1x tedensko oziroma po dogovoru. Skupni čas je večinoma zapolnjen s pogovori, sprehodi, branjem, igranjem družabnih iger, učenjem osnov računalništva, izdelovanjem raznih izdelkov, prepevanjem  oziroma tistim, kjer se stanovalec in prostovoljec »ujameta«. V zvezi s pričakovanji in željami tako stanovalcev, kot tudi prostovoljcev, se predhodno pogovorimo.

Zaradi tega vabimo k sodelovanju komunikativne, prijazne in zanesljive osebe, starejše od 18 let, ki bi jih veselilo druženje s starejšimi ljudmi in bi lahko sodelovali na daljše časovno obdobje. Če se najdete me njimi, nas kontaktirajte. Dogovorili se bomo za uvodni razgovor in se pogovorili o tem, na kakšen način bi lahko prispevali h kvalitetnejšemu preživljanju prostega časa naših stanovalcev.

Več informacij pri socialni delavki. 

DOSTOPNOST